Dansk | English
Forside
Hvem kan bruge Brugertjenesten?
Hvordan bruger du Brugertjenesten?
Hvem står bag Brugertjenesten?
Pligt til udbud eller konkurrenceudsættelse
Toldbehandling og toldfritagelse
Aftaler om betalingsformidling
Gennemførte udbud
Igangværende udbud
Kontakt

Hvem kan bruge Brugertjenesten?

Brugertjenesten henvender sig særligt til forskere og forskergrupper ved universiteter, forskningsinstitutioner, højere læreranstalter, instrumentcentre mv.

Der er dog intet til hinder for, at andre udbud der på vegne af en offenltig ordregiver varetages af Bech-Bruun kan lægges på brugertjenesten.dk