Dansk | English
Forside
Hvem kan bruge Brugertjenesten?
Hvordan bruger du Brugertjenesten?
Hvem står bag Brugertjenesten?
Pligt til udbud eller konkurrenceudsættelse
Toldbehandling og toldfritagelse
Aftaler om betalingsformidling
Gennemførte udbud
Igangværende udbud
Kontakt

Hvordan bruger du Brugertjenesten?

Når du har et indkøbsbehov eller behov for at få undersøgt priser på et muligt indkøb, så kontakt Brugertjenesten pr. mail, telefon eller brev. Se kontaktinfo her.

Før købet
I første omgang skal du blot fortælle om dit indkøbsbehov, eller hvilke produkter du er interesseret i. Derefter sammensætter vi et hold af personer, der kan rådgive dig om alle forhold i forbindelse med indkøbet - både de juridiske, kommercielle og tekniske.

Vi tager kontakt til dig og aftaler det nærmere forløb, eventuelt ved et møde. Først drøfter vi, hvad du ønsker at købe, herunder indkøbets formål og hvilke tekniske krav du har. Herefter aftaler vi, hvilke kriterier du lægger vægt på, når du skal vælge leverandør.

Udvælgelse af leverandør
Når først rammerne er på plads, står vi for selve indkøbet, som kan ske som et EU-udbud eller en annoncering efter reglerne i tilbudsloven. Vi udarbejder alle dokumenter og sørger naturligvis for at holde dig løbende orienteret om forløbet, samt inddrager dig i forbindelse med tilbudsevalueringen.

Når vi har fået tilbuddene evalueret og identificeret en leverandør, får du besked, og der kan derefter indgås kontrakt med leverandøren.

Indgåelse af kontrakt
Vi hjælper dig med at lave kontrakten og rådgiver også i eventuelle forhandlinger. Hvis der er spørgsmål om told eller aftaler om betalingsformidling, hjælper vi også med dette.

Hvis der senere opstår spørgsmål om fortolkning af kontrakten, eller der opstår problemer med hensyn til forsinkelse eller mangelfuld levering, hjælper vi dig. Du kan derfor være sikker på at få rådgivning, lige indtil udstyret er leveret.

Efter levering
Skulle der efterfølgende opstå tvister med leverandøren eller blive behov for førelse af sager ved Klagenævnet for Udbud eller domstole grundet klager fra forbigåede tilbudsgivere eller andre, kan vi og hjæpe dig hermed. Bech-Bruun fører et stort antal klagesager ved Klagenvænet for Udbud og domstolene.

Brugertjenesten garanterer, at der ikke er nogen berettigede klager over vores rådgivning eller de udbud, vi har gennemført. Når du benytter dig af Brugertjenesten, har du således garanti for, at udbudsreglerne og anden relevant lovgivning er overholdt. Bech-Bruun Advokatfirma står bag Brugertjensten, og vores rådgivning er derfor omfattet af vores advokatansvarsforsikring.