Dansk | English
Forside
Hvem kan bruge Brugertjenesten?
Hvordan bruger du Brugertjenesten?
Hvem står bag Brugertjenesten?
Pligt til udbud eller konkurrenceudsættelse
Toldbehandling og toldfritagelse
Aftaler om betalingsformidling
Gennemførte udbud
Igangværende udbud
Kontakt

Pligt til udbud eller konkurrenceudsættelse

EU’s udbudsdirektiver og den danske tilbudslov indeholder reglerne for offentlige myndigheders og instansers indkøb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsydelser. Det afhænger af det konkrete indkøb, hvilke regler der skal anvendes.

Anskaffelser af varer og tjenesteydelser til en værdi af over 500.000 kr., skal konkurrenceudsættes i medfør af tilbudslovens regler om annonceringspligt.

Er værdien større kan ydelserne falde ind under udbudsdirektivets regler. For 2012 og 2013 er EU-tærskelværdien for indkøb af varer og tjenesteydelser på 1.489.820 kr., for statslige indkøb dog 968.383 kr.