Dansk | English
Forside
Hvem kan bruge Brugertjenesten?
Hvordan bruger du Brugertjenesten?
Hvem står bag Brugertjenesten?
Pligt til udbud eller konkurrenceudsættelse
Toldbehandling og toldfritagelse
Aftaler om betalingsformidling
Gennemførte udbud
Igangværende udbud
Kontakt

Aftaler om betalingsformidling

Brugertjenesten rådgiver også om indholdet og formuleringen af aftaler om remburs og bankgarantier, så du sikres økonomisk i forhold til det, du allerede har betalt for leverancen.

Også her kan Brugertjenesten stå for udformningen af dokumenterne og kontakt til leverandøren i den sammenhæng.